Konsultacje dla rodziców

W dniu 22.03 w godz. 17.00-18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców z nauczycielami i wychowawcami w wyznaczonych salach.