Konsultacje

W dniu 8 listopada od godz. 17.00 odbędą się konsulatacje z nauczycielami w wyznaczonych salach – przydział sal znajdzie się przy wejściu do szkoły.