Próbny egzamin gimnazjalny

W dniach 4.12-6.12 uczniowie naszej szkoły przystąpią do próbnego egzaminu gimnazjalnego według następującego harmonogramu: 4.12-część humanistyczna 7.45-zbiórka przed aulą 8.00-9.00-historia i wos 9.00-9.30-przerwa 9.30-11.00-język polski 5.12-część matematyczno-przyrodnicza 7.45-zbiórka przed aulą 8.00-9.00-przyroda 9.00-9.30-przerwa 9.30-11.00-matematyka 6.12-język obcy 7.45-zbiórka przed salami 8.00-9.00-poziom podstawowy 9.00-9.15-przerwa 9.15-10.15-poziom rozszerzony W tych dniach lekcje 0/4/5/6/7/8 odbywają się… Więcej