Próbny egzamin gimnazjalny

W dniach 4.12-6.12 uczniowie naszej szkoły przystąpią do próbnego egzaminu gimnazjalnego według następującego harmonogramu:

4.12-część humanistyczna

7.45-zbiórka przed aulą

8.00-9.00-historia i wos

9.00-9.30-przerwa

9.30-11.00-język polski

5.12-część matematyczno-przyrodnicza

7.45-zbiórka przed aulą

8.00-9.00-przyroda

9.00-9.30-przerwa

9.30-11.00-matematyka

6.12-język obcy

7.45-zbiórka przed salami

8.00-9.00-poziom podstawowy

9.00-9.15-przerwa

9.15-10.15-poziom rozszerzony

W tych dniach lekcje 0/4/5/6/7/8 odbywają się według planu.