Klasyfikacja śródroczna

Wystawienie ocen za I semestr: 11.01.2019 r.

Zebranie z rodzicami: 16.01.2019 r. o godz. 16.30

klasa 3 a – sala 12

klasa 3 b – sala 11

klasa 3 c – sala 10a.

Rozpoczęcie II semestru: 21.01.2019 r.