Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że dni: 2.05, 6.05, 7.05 oraz 8.05 są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.