Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny dla klas trzecich:

 • część humanistyczna: 18.04.2018 r.
  •  z zakresu historii i WOS,
  •  z zakresu języka polskiego
 • część matematyczno-przyrodnicza: 19.04.2018 r.
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
  • z zakresu matematyki
 • część językowa: 20.04.2018 r.
  • na poziomie podstawowym,
  • na poziomie rozszerzonym

Próbny egzamin gimnazjalny dla klas drugich według osobnego harmonogramu.

Uwaga: W każdym dniu po I części egzaminu jest przerwa w godzinach 10:00-10:45