Nauczyciele

Kadra pedagogiczna
Społecznego Gimnazjum TWP w Legnicy
w roku szkolnym 2017/2018

Język polski:
mgr Marek Biskup
mgr Alina Juchniewicz-Nowak
mgr Aneta Łozowska
mgr Elżbieta Rabiej

Matematyka:
mgr Anna Borowiec
mgr Zbigniew Masłowski
mgr Andżelika Pociejkin

Język angielski:
mgr Gabriela Giedrojć
mgr Anna Trajewska
mgr Marcin Twardowski

Język niemiecki:
mgr Renata Grosicka

mgr Anna Kornaga
mgr Agnieszka Łakomska
mgr Krystyna Rogalka

Język francuski:
mgr Magdalena Grabarkiewicz

Język hiszpański:
mgr Renata Zając

Geografia:
mgr Danuta Horodecka

Biologia:
mgr Beata Stempek

Chemia:
mgr Alina Sasińska

Fizyka:
mgr Mirosława Bąkowska
mgr Leopold Stefanek

Historia:
mgr Bogusław Bondzior
mgr Agnieszka Grzywacz

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Agnieszka Grzywacz

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Tomasz Bekas

Informatyka:
mgr Elżbieta Masztalerz

Zajęcia artystyczne:
mgr Iwona Rostkowska
mgr Robert Wójcicki

Religia:
mgr Paweł Olszewski

Wychowanie fizyczne:
mgr Tomasz Bekas (basen)
mgr Bogusława Haratym
mgr Beata Klimecka
mgr Krzysztof Waszkiewicz
mgr Jacek Włodarczyk (basen)

Zajęcia techniczne:
mgr Anna Staszak

mgr Barbara Szlapińska

Pedagog:
mgr Barbara Szlapińska

Biblioteka:
mgr Małgorzata Bakalus-Sławek

Wychowawcy:
2 A – mgr Anna Trajewska
2 B – mgr Andżelika Pociejkin
2 C – mgr Anna Borowiec
3 A – mgr Anna Staszak
3 B – mgr Beata Stempek
3 C – mgr Bogusław Bondzior