Rada Rodziców

Skład rady rodziców:

przewodnicząca:      Anna Śliwińska-Stawarz

zastępca:                   Marcin Wolski

skarbnik:                   Magdalena Dyrcz

protokolant:             Barbara Soróbka

 

Komisja rewizyjna:

przewodnicząca:     Wioleta Lonczak

członkowie:              Małgorzata Brzeska, Justyna Styczyńska