Latem 1658 r. mógł się zebrać w Warszawie sejm

Latem 1658 r. mógł się zebrać w Warszawie sejm dla załatwienia najpilniejszych spraw finansowych. Przy okazji przeprowadzono edykt wypędzający arian, bardziej nawet jako zdrajców niż he- 165 retyków. Protestanci nie częściej od innej szlachty udzielali poparcia Szwedom. Dłużej i chętniej natomiast przy nich trwali. Wojna nabierając charakteru religijnego musiała sie przeciwko nim obrócić. Tenże rok przyniósł próbę spełnienia wielkiego zamysłu dokonania unii z Rusią. Układy w Hadziaczu z nowym hetmanem kozackim Janem Wyhowskim przyniosły jednak rozwiązania spóźnione. Pod rządami hetmana kozackiego znaleźć się miały trzy województwa ukraińskie, religia prawosławna zyskiwała równouprawnienie, znaczne grupy Kozajtów nobilitację a przywódcy urzędy i nadania. Zawarto tę unię w obopólnym przekonaniu o potrzebie pojednania, ale przy bardzo silnym oporze. Szlachta, niepomna własnej niesławy, nie chciała przystać na owo zrównanie. Pułkownicy kozaccy zazdrościli wywyższonym, masy niepokoiła perspektywa powrotu do pańszczyzny, Moskwa nie omieszkała przeciwdziałać. Mimo, że w 1659 r. kampania na Ukrainie przyniosła Polakom i Kozakom spore sukcesy, to na jesieni siłą i przekupstwem doszło do ponownego poddania Ukrainy Moskwie (Perejesław 27 X 1659 r.[. Z tego związku Ukraina już się nie wyzwoliła.

Leave a Reply