Pokój toruński 1466 r.

O losach wojny zadecydowała wygrana bitwa polskich wojsk zaciężnych pod dowództwem Piotra Dunina, pod Swiecinem !1462) oraz zwycięstwo floty gdańskiej i elbląskiej nad flotą krzyżacką na Zalewie Wiślanym !1463). W 1466 r. Krzyżacy utracili Chojnice, a tym samym odcięci zostali od pomocy z zachodu.

Pokój toruński 1466 r. miał charakter kompromisowy. Polska nie zdołała doprowadzić do inkorporacji całego terytorium państwa zakonnego, odzyskała natomiast terytoria najsilniej z nią związane historycznie oraz ekonomicznie, to jest Pomorze Gdańskie oraz Malbork i Elbląg (tzw. Prusy Królewskie], ziemię chełmińską i michałowską, a ponadto terytorium biskupstwa warmińskiego. Pozostała część państwa zakonnego, tzw. Prusy Krzyżackie, ze stolicą w Królewcu, stały się lennem Polski. Polacy uzyskali prawo wstępowania do Zakonu, zaś wielki mistrz jako lennik stawał się członkiem rady królewskiej. 89

Prusy Królewskie na mocy przywilejów z 1454 i 1457 r. otrzymały bardzo daleko idące swobody samorząd terytorialny, własny sejmik oraz zapewnienie o powoływaniu lokalnych dostojników tylko spośród mieszkańców tej ziemi,

Przywileje te oraz związki gospodarcze z pozostałymi! ziemiami polskimi stały się podstawą rozkwitu Prus Królewskich, a szczególnie życia miejskiego. Także dla Polski przyłączenie Prus Królewskich miało znaczenie ogromne, likwidowało przeszkody w eksporcie zboża. Problem krzyżacki, dominujący w polityce państwa polskiego od 1308 r., gdy Zakon zagrabił Pomorze Gdańskie, został wiec w 1466 r. rozwiązany, co prawda bez likwidacji ewentualnych przyszłych zagrożeń, ale w sposób zaspokajający na kilka przynajmniej pokoleń aspiracje Polaków.

Leave a Reply